Om Suicide Zero

Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden. Nära 1 500 personer i Sverige tar sitt liv varje år. De allra flesta kan vi rädda. Suicide Zeros vision är ett samhälle utan självmord.
Läs mer om vårt arbete på suicidezero.se