Böcker

Adlibris stödjer Suicide Zeros arbete genom att skänka 7% av bokpriset till vårt suicidpreventiva arbete när någon beställer genom att klicka på nedanstående länkar som leder till titeln på Adlibris sida.

Om du beställer en bok genom vår sida bidrar DU alltså med 7% av din beställning till vårt arbete, utan att boken för den skull blir dyrare för dig!

Tack för att du stödjer vårt arbete!


När någon tagit sitt liv
Alfred Skogberg

Linnéa från Uppsala blev 14 år gammal. Trots att hon var intagen på BUP brast rutinerna och hon kunde ta livet av sig vid ett järnvägsspår.
Hur kommer det sig att vi år efter år accepterar att 1 500 svenskar tar sitt liv? Idag vet vi hur vi kan rädda de flesta. Ändå underlåter vi att göra det. Självmordstalen bland ungdomar ökar. Ändå är det långt ifrån självklart att dessa dödsfall utreds ordentligt. Varför satsar staten bara 3 miljoner kronor på forskning kring självmord medan trafiksäkerhetsforskningen får 100-150 miljoner varje år? Detta samtidigt som de som tar sitt liv är fem gånger fler än de som dör i trafikolyckor. Alfred Skogberg intervjuar forskare, makthavare, poliser, efterlevande och mannen bakom sjalvmordsguiden.com.
Han besöker skolor i Sverige och USA som arbetar metodiskt med elevernas psykiska hälsa, men också ett högstadium där ännu en 14-årig flicka tog sitt liv.
Hade det kunnat förhindras? Myterna kring det omöjliga med att förebygga självmord är många och seglivade.En känslig fråga är mediernas ansvar efter kändisars självmord. Författaren visar ett skräckexempel från Aftonbladets rapportering efter brottaren Mikael Ljungbergs självmord. Undermålig journalistik kan förleda fler att betrakta självmord som en sista utväg. När någon tar sitt liv är den första reportage- och debattboken om suicid. Den innehåller också flera listor med tips på förebyggande åtgärder.

Köp här


Konsten att rädda liv
Ullakarin Nyberg

Varför tar en människa sitt liv? Går det att förhindra, finns det varningstecken? Och vad kan man göra om man anar att någon har tankar på självmord?
Konsten att rädda liv handlar om att bryta den tystnad som ofta omger psykisk ohälsa och självmord.
Genom konkreta råd och exempel visar Ullakarin Nyberg hur man kanprata om det som är svårt och vad man kan säga och göra i mötet.
Boken tar upp fakta och myter om självmord, vilka signaler omgivningen kan vara observant på,
hur förloppet från tanke till självmordshandling ser ut och framför allt hur det kan avbrytas.
Det går att hjälpa människor i förtvivlade situationer genom känslomässig närvaro, enkla formuleringar och små omsorger.

Boken riktar sig till alla som berörs av självmordstankar, självmordsförsök och självmord vare sig det handlar om självupplevda erfarenheter
eller möten med andra som drabbats, som privatperson, medmänniska och i sin yrkesroll.

Köp här


Suicidalitet som problemlösning
Jan Beskow

Denna bok förändrar radikalt synen på suicidalitet. Att tänka på självmord är normalt och ofta nyttigt, vilket dock kan stegras till en livsfarlig handling. Genom ältande och bildseende utvecklas en suicidal plan, en tickande bomb. Minsta trigger kan utlösa en katastrof, en psykisk olyckshändelse. Den redan traumatiserade suicidala personen blir överväldigad av sina känslor och tankar, ytterligare ett psykiskt trauma. När hon vaknar efter ett suicidförsök bör hon därför hälsas välkommen tillbaka till livet med varm känsla, omtanke och tröst, som underlättar bearbetandet av detta trauma samt blir början till en mer ingående förståelse och behandling av hennes suicidalitet.”Efter att ha läst boken blir du lite klokare, du får kunskap om både dig själv och livet. Vad mer kan man önska sig?”

Köp här


Självmord och självmordsprevention
Jan Beskow m fl

Under andra hälften av 1900-talet har forskningen om självmord och självmordsprevention allt tydligare klarlagt den komplicerade väv av olika riskfaktorer och risksituationer som måste uppmärksammas i en brett upplagd suicidprevention. Att tidigt identifiera och behandla psykiska störningar, framför allt depressioner, är i dag en viktig del av suicidpreventionen. Men det handlar också om andra svårigheter, t.ex. problem med hälsa, relationer, arbete och ekonomi.

Viktigast är hur människan upplever problemen, vilken mening hon lägger i dem.
Suicidprevention är en praktisk folkhälsouppgift. Den bygger framför allt på suicidologi, den mångvetenskapliga kunskapen om alla former av suicidalt beteende: suicidtankar, suicidförsök och suicid. Sjukvårdens uppdrag på detta område är att rädda liv på människor som skadat sig själva, men också att undanröja orsakerna till självmordshandlingarna genom att tidigt upptäcka och behandla psykiska störningar, missbruk m.m. Det första steget för att förebygga självmord är alltid ett samtal mellan två människor. Var och en bör förbereda sig för att kunna vara nära en annan människa i ett för henne livsavgörande ögonblick.

Denna bok i suicidprevention är i första hand skriven som en teoretisk och praktisk vägledning för studerande och yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård men skall också kunna användas för en rad andra yrken inom bl.a. räddningstjänst, socialtjänst, skola och församlingar, frivilligarbetare i församlingsarbete, telefonjourer och annan krisverksamhet samt för alla som på annat sätt arbetar med självmordsprevention. Den skall även kunna användas av var och en som vill orientera sig inom områdena suicidologi och suicidprevention.

Köp här


Första hjälpen vid självmordsrisk
Susanne Ringskog Vagnhammar, Danuta Wasserman

Varje år inträffar ca 1500 självmord i Sverige – ungefär tre gånger så många som omkommer i trafiken. Ett självmordsförsök eller ett självmord kan äga rum var som helst i samhället – exempelvis på en skola, ett socialkontor eller en flyktingförläggning. Berörd personal saknar då ofta råd och vägledning om hur de kan hjälpa. Ett självmord är sällan obegripligt eller mystiskt.
Efteråt kan man oftast se vad som lett en människa fram till att välja döden som en utväg. Om man lär sig att vara uppmärksam på de tecken som ingår i en självmordsprocess, så kan man också i tid bryta den negativa utvecklingen och rädda liv. Första hjälpen vid självmordsrisk ger baskunskaper om
sådana tecken och enkla, konkreta råd för att förhindra självmord.
Boken vänder sig till personal som i sitt arbete möter människor i kris, såsom socialtjänst, skola, primärvård, polis m.fl. samt till studerande inom människovårdande yrken.

Köp här


Livet är nu
Ludmilla Rosengren

Det är inte alltid lätt att förstå sig själv och andra. Ofta fastnar man i det som redan har hänt eller i oro för det som ska hända. Det kan leda till att man missar att leva livet just nu. Hur gör man för att må bra och orka med olika svårigheter i livet? Den här boken vänder sig i första hand till äldre barn och yngre ungdomar och lär ut verktyg för att hantera livets olika svårigheter redan innan de inträffat. Boken kan läsas från cirka 11 års ålder och upp i åldrarna. Även vuxna har stor behållning av boken.

Ludmilla Rosengren är läkare och KBT-terapeut med erfarenhet från barnpsykiatrin. Hon har skrivit den här boken för att hon själv tycker att medveten närvaro, acceptans och bekräftelse är så viktiga livskunskaper att man behöver lära sig dem tidigt i livet.
Författaren och psykologen Anna Kåver har skrivit förordet.
Den här boken vänder sig i första hand till äldre barn och yngre ungdomar och lär ut verktyg för att hantera livets olika svårigheter redan innan de inträffat. Boken kan läsas från cirka 11 års ålder. Att läsa boken tillsammans med sin förälder eller gemensamt i skolan är lärorikt och roligt eftersom de olika berättelserna i boken stimulerar till diskussioner.

Köp nu


Mysteriet mamma
Trude Lorentzen

När Mysteriet mamma utkom i Norge hösten 2013 utsågs den till en av årets bästa böcker av ett flertal tidningar såsom Aftenposten,
Verdens Gang, Varden och Klassekampen. Den nominerades också till Bragepriset.
Författaren Trude Lorentzen har tidigare belönats med Den store journalistprisen. När Trude Lorentzen är 15 år tar hennes mamma livet av sig. Det sker plötsligt efter en kort tids psykisk sjukdom och Trude kan inte förstå varför, hur hennes mamma kan välja att överge henne. Hon flyttar hem till sin pappa och de stuvar in alla mammans saker på vinden, försöker lämna det bakom sig.
Tiden går, Trude blir vuxen och har nästan lyckats förtränga självmordet. Tills hon själv blir mamma. Då bestämmer hon sig för att gå upp på vinden för att försöka förstå vad som hände och lära känna sin mamma på nytt.

Mysteriet mamma är en dotters kärleksförklaring till en mor som inte klarade av att leva. Det är en historia om vanmakt och hopp, sorg och överlevnad. Och om fruktan att vakna upp en morgon och vara en annan än när man somnade kvällen innan.

»Det är något med färgerna på den bilden, den orangea sjuttiotalstapeten, våra matchande vinröda blusar. Vi omfamnar varandra, min arm runt hennes nacke. Mamma, min mamma. Den bilden är vi, allt vi hade tillsammans, fångat i en exponering. Det verkar omöjligt att föreställa sig att dessa två människor inte skulle vara lyckliga för alltid.«

»Mysteriet mamma av Trude Lorentzen fångar läsaren omedelbart – inte bara genom att skildra en tragedi eller ett trauma, utan i ett naket försök att blåsa liv i en älskad mor som begår självmord när dottern är femton år.« Aftenposten

»En dotters intagande bok om en mamma, ett självmord, ett mysterium.« Verdens Gang

»En stark läsupplevelse« Dagsavisen

Köp nu


Våra älskade orkade inte leva
Joanna Björkqvist

Varje år tar ungefär 1 500 personer livet av sig i Sverige. De lämnar tusentals chockade och förtvivlade nära anhöriga och goda vänner efter sig. Att känna sorg, saknad och smärta är naturliga och accepterade känslor när en älskad människa tagit sitt liv. Men ett självmord rymmer ofta många fler känslor än så. Det är vanligt att känna även skuld, skam, vrede, hämndlystnad och lättnad. I den här boken delar nära anhöriga till personer som avslutat sina liv på egen hand generöst med sig av sina tankar och erfarenheter. De berättar sina personliga historier för att vara till stöd för andra i samma situation och för att motverka de tabu som fortfarande finns.

Våra älskade orkade inte leva är en bok för dem som mist någon genom suicid. Och för alla som är intresserade av sina medmänniskor och deras liv. Joanna Björkqvist är journalist och författare. Våra älskade orkade inte leva är hennes fjärde bok.

Köp nu


Tröstebok
Margareta Zandrén-Wigren

För dig som är drabbad av självmord. Detta är en bok om att finna tröst för sin egen sorg när en anhörig tagit sitt liv genom att läsa om andra människors möten med sorg och hur de beskriver sin smärta.Sorg ett förlamande tillstånd som vi sällan har någon kunskap om eller erfarenhet av. Vi får ju redan som barn lära oss att inte vara ledsna. När sorgen drabbar oss så står vi där, handfallna, paralyserade, kanske chockade men framför allt ensamma. Sorgen har olika ansikten och alla människor som drabbas finner sitt eget sätt att ta sig igenom den och hitta tillbaka till livet.Trösteboken bygger på människors egna berättelser. Dels om vad de har drabbats av och dels vilka vägar de valt för att ta sig tillbaka till ett liv med livsglädje och stunder av lycka. Boken är en blandning av deras berättelser och betraktelser samt dikter och bilder som kan ge tröst och nya tankar. Dessutom finns bidrag av Lena Fagéus, präst och leg psykoterapeut och av Ann-Kristin Lundmark, leg psykolog och leg psykoterapeut samt av Ullakarin Nyberg, överläkare vid Affektivt centrum S:t Göran s sjukhus.Initiativtagare till denna bok är Margaretha ZandrénWigren och Peter Björk. Båda medverkar med texter i boken.

Margaretha ZandrénWigren sökte efter lämpliga böcker, när hon själv blev drabbad. Hon hittade ingen som kunde ge henne den tröst och hjälp som hon önskade. Hennes intention har varit att försöka skapa en bok som kan vara en tröst för andra, i liknande situationer. Peter Björk arbetar som managementkonsult och med individuell coachning. Peter är övertygad om att alla människor bär på en inre, ofta omedveten kraft, som bland annat kan användas för att besegra tider av smärta och sorg.

Köp nu


Efter självmordet, vägen vidare
Kari Dyregrov

Självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Enbart i Sverige tar omkring 1 500 männis­kor sitt liv varje år, och varje person beräknas lämna efter sig i genom­snitt tio närstående.

Efterlevande vid självmord drab­bas ofta särskilt hårt. Förutom den sorg och det trauma som den när­ståendes plötsliga bortgång innebär upplever många efterlevande starka och ibland motstridiga känslor av exempelvis skuld, ilska och saknad. Det är också vanligt att man brottas med obesvarade frågor: Varför tog han/hon sitt liv? Hade självmordet kunnat förhindras? Vad hade jag kunnat göra annorlunda?

Efter självmordet – vägen vidare vänder sig både till efterlevande vid självmord och till personer som möter dessa i sitt yrke. Boken behandlar teman som sorgeprocesser, olika förklarings­modeller till självmord och stöd till efterlevande. Den innehåller också många personliga berättelser från efterlevande vid självmord, där de delar med sig av sina upplevelser och ger konkreta förslag till hur stödet kan förbättras.

Boken är skriven av Kari Dyregrov, fil. dr. och forskare vid Senter for Krisepsykologi och Nasjonalt folke­helseinstitutt; Einar Plyhn, förlags­chef och efterlevande vid självmord samt Gudrun Dieserud, doktor i psykologi och forskare vid Nasjo­nalt folkehelseinstitutt. Samtliga är verksamma i Norge.

Köp nu


I sorgens famn
Elisabeth Lindström

I nionde klass började problemen för David. Han kände sig yr och snurrig. Att ta sig igenom en text blev svårt. Samtidigt blev han allt tystare och allvarligare. De medicinska undersökningarna gav inget svar på vad som var fel. I perioder mådde han bättre, men varje gång ett kärleksförhållande tog slut mådde David fruktansvärt dåligt. Så dåligt att han tog sitt liv en augustikväll 2011.

Efter sig lämnade David förtvivlade nära anhöriga och goda vänner i ett fullständigt kaos. Familjen var i chock. Det värsta som kunde hända hade skett.

Elisabeth Lindström, Davids mamma, behövde skriva för att överleva. Hon ville sätta ord på sina tankar och känslor och skrev dagbok under det första året som gick. Dagboksanteckningarna har omarbetats till en bok för att kunna vara till stöd och tröst för andra drabbade.

I sorgens famn är en öppenhjärtig berättelse om en mammas första år med en änglason.

Köp nu


Döden ingen talar om
Ulrika Jannert Kallenberg

Ulrikas pappa är död. Men ingen berättar hur han dog. Ingen talar om det. Ingen talar om honom. Somrarna tillbringar Ulrika och hennes bror Mikael hos farmor och farfar på Öland. Farfar är kontraktsprost, farmor är en kylig prostinna, kusinerna är duktiga och mamma är sämre än de andra. För hon är bara ingift. Och borde inte ens höra till längre. Ändå vill farmor att de kommer på besök. Som om hon genom att hålla fast vid barnen kan hålla fast vid sin son, barnens pappa. Som är död. Och döden förtigs. Döden ingen talar om.

Döden ingen talar om är Ulrika Jannert Kallenbergs självbiografiska berättelse om hur det är att växa upp som barn till en pappa som tagit sitt liv och att ständigt leva i skuggan av döden, i skuggan av ett självmord.

Köp nuLisa ett liv
Lars Wiklund

Denna bok har skrivits av pappan till en dotter som tar sitt liv vid 37 års ålder efter många års psykiskt lidande. Texten skrevs från början som ett medel att bearbeta sorgen och traumat efter dotterns bortgång och har nu omarbetats så att den blivit tillgänglig i bokform.

Boken beskriver barndomen, ungdomen och vuxenlivet för en kvinna som hade en problematik som bottnade inom autismspektrat och där den psykiatriska vården saknade förmågan att komma till hjälp. Det är en bok som avser att öka förståelsen för dem som inte passar in och vill öppna upp en diskussion om hur vården skall bemöta och behandla sina svåraste patienter och hur den ska kommunicera med anhöriga och ge dem uppskattning för deras insatser.

(OBS! Den här boken finns inte på Adlibris och omfattas alltså inte av att bidra till vårt arbete men är läsvärd ändå!)


När mammas tankar ändrade färg

När mammas tankar ändrade färg skildrar ur barnets perspektiv hur det kan vara när en förälder är deprimerad. Det är den andra boken av Sara Galli och Mats Molid i deras barnboksserie om barn i svåra livssituationer. Om du använder länken här till Idun Förlag och anger koden INTRESSE i kassan får du köpa boken för endast 100 kr.

Köp den här…

”Det är glädjande att Sara Galli tagit sig an detta svåra område med en bok som rakt på sak men ändå med varm känslighet beskriver depression ur ett barns perspektiv. Det är en fin och nyanserad bok med ett värdefullt innehåll. Jag tror den kommer att göra stor nytta. Boken rekommenderas därför varmt.”

Jan Beskow,  Professor, läkare, suicidforskare


Jag vill inte LEVA 

Ludmilla Rosengren

Ungdomar mår allt sämre och självmordsförsöken ökar i de yngsta åldrarna. Självmord är fortfarande tabu och väcker skam- och skuldkänslor för de som har sådana tankar. För de som står bredvid finns det fortfarande mycket rädslor för att säga och göra fel saker, vilket ofta leder till tystnad. Tystnaden upplevs som ett avståndstagande och personer som mår dåligt känner sig alltmer ensamma med sina tunga och mörka tankar.

Den här boken vill på ett tydligt sätt prata med ungdomar om just de tankar och känslor som känns förbjudet att tala om. Boken bekräftar det som man tänker och känner men få vågar möta. Samtidigt som den ger utrymme för allt det som är jobbigt att få vara där tar den också steget framåt till hoppfullheten.

Boken är i första hand tänkt att läsas av ungdomar som mår dåligt. Den har därför inte för många ord och rikligt med bilder. Boken är dock samtidigt en modell för hur man kan prata om de tyngsta frågorna varför föräldrar, vänner och behandlare också hittar stöd i boken.

Självmord går att prata om. Att prata om självmord är till och med det viktigaste sättet att förhindra självmord.

Här kan du köpa boken


Det finns inga produkter i denna kategori.